VANA FOTOKAS

OSALE JA VÕIDA AUHIND! !! 03.01.22 – 02.02.22 !!


Kätte on jõudnud aastaaeg, mil eestlased võitsid Vabadussõja ja kinnitasid meie isamaa piirid.
Esimene sõjalõpu võit oli 3. jaanuaril 1920 kell 10.30, kui kuulutati välja Vabadussõja relvarahu.
Sellele järgnes riigiõiguslik võit sama aasta 2. veebruaril Tartus, kui Jaan Poska juhtis läbirääkimised rahulepingu sõlmimiseni Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.
Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. Sellele järgnes laialdane rahvusvaheline tunnustus.

Ole VÕITJA, osale võistlusel!

Kutsume SIND osalema VANA FOTOKA VÕISTLUSEL just nimelt nüüd ja praegu, Eestile ajalooliselt kõige olulisemate sündmuste tähistamisel. Sul on võimalik võita erinevaid põnevaid auhindu – nii endale kui oma sõpradele.


AUHINNAD:

VÕITJALE

privaatkülastus vabalt valitud ajal Tallinna Kaitseväe kalmistule koos Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimehe Trivimi Vellistega, kes oskab rääkida põnevaid lugusid kalmistu kirevast ajaloost. Järgneb mõttevahetus. Tee ja küpsised.

AUVÄÄRSELE 2. KOHALE

privaatkülastus koos kaaslastega vabalt valitud ajal Eesti Sõjamuuseumisse – Kindral Laidoneri Muuseumisse muuseumi giidi saatel. Pärast ringkäiku suupisted mõisa kohvikus.

10 ERIAUHINDA – silmapaistvatele töödele
Antakse ära
5 !!! fotopsühholoogilist esseed Linnar Priimäelt – “Inimese Foto”
5 !!! ajalooviktoriini teost koos vastustega Mart Laarilt – “Suur Ajaloo Mälumäng”


VÕISTLUSEL OSALEMISEKS

  1. JAGA ÜRITUST oma FB lehel ja märgi MEELDIVAKS Laidoneri Seltsi FB leht.
  2. Leia üles mõni Eesti riigi ajaloole tähtis hoone, mälestusmärk, lahingupaik, majamuuseum vms. ja tee endast koos sellega Foto.
  3. Kirjutada juurde, kes on pildil ja millepoolest on just see paik, mälestusmärk, maja vms. Eesti ajaloole oluline.
  4. Ja viimaks, saada PILT koos OMA LÜHIKESE KIRJATÖÖGA info@laidoneriselts.ee aadressile. NII OSALEDKI VÕISTLUSEL!

Fotovõistlus kestab 2. veebruarini 2022.
Võitjad selguvad kindral Laidoneri sünniaastapäeval 12. veebruaril 2022.
Konkursil osalejate töid võidakse avaldada Laidoneri Seltsi FB lehel.

Õnn kaasa!

Tartu Rahu

Täna Jaan Poska haual. Ilus, lumine, pühalik!

 Teisipäeval, 2. veebruaril koguneti Tartu rahulepingu 101. aastapäeva tähistamiseks Viimsi mõisapargis, Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi ees. Aseti tänupärjad ja süüdati mälestusküünlad. Mälestusmärgi kõrval seisid auvalves Viimsi Kodutütred koos Kaitseliidu Rävala Malevkonna liikmetega.Austust olid avaldamas Viimsi vallavanem Illar LemettiEesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill, Kaitseliidu Rävala malevkond pealik Avo Aljas, Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste, ja Viimsi Naiskodukaitse esindajad.#viimsivald#tarturahuleping101

https://fb.watch/3x1O1Q9oHk/

kuidas kaitsta ennast ja teisi

Oleme valmis kõiksugusteks asjadeks, nii majanduslöökide talumiseks kui ka muude ohtudega võitlemiseks. Peseme käsi ja saame ühe viirusega samuti hakkama. Peamine on säilitada külm närv ja mitte teha ennatlikke käikusid rahvarohketesse paikadesse.

Seltsi noortekogunemised on viiruse levikuperioodil taandunud ning ajame asju vaid meili ning telefoni teel.

Suurem on oht saada nakkushaigus ühistranspordiga sõites ning ka pidustustel osaledes.

Head tervist!

Vabariigi aastapäev Jüriöö pargis

Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, koguneti kümnetes ja kümnetes Vabadussõja mälestusehiste ja maamärkide juures, et tähistada Eesti riigi sünnipäeva. Riigipüha koondas kokku perekondi, sõpru ja tuttavaid igast Eestimaa otsast.

Tallinnas Lasnamäe serval Jüriöö pargis toimus Tallinna Linnavolikogu ja Jüriöö park MTÜ eestvedamisel pidulik tseremoonia. Rahvast oli kogunenud hulgaliselt.

Osalejate seas olid Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Leegioni Sõprade Klubi, Eesti Lipu Seltsi, Tallinna Linnavolikogu, Viimsi Vallavalitsuse, Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Kaitseliidu, Eesti Kaitseväe ja koolide esindajad ja teisedki.

Laidoneri Selts tänab ja soovib Eesti Vabariigile, Elagu!

Head Vabariigi 102. aastapäeva

Kutsume huvilisi vaatama paraadi, 24. veebruaril Tallinna Vabaduse väljakul : kell 11:15 – 15:00

Samal päeval, Tallinna Linnavolikogu ja Jüriöö Park MTÜ kutsuvad

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulikule tähistamisele  24. veebruaril 2020 Jüriöö pargis.

Tseremoonia algus kell 15.00

Pargis süttib traditsiooniline vabaduslõke, üles on rivistatud
Vahipataljoni auvahtkond,
peetakse aastapäeva kõnesid.
Tseremoonia lõpul ootab Susi hotelli õuel soe sõdurisupp.

       Riietus: vastavalt ilmastikule

Head Vabariigi 102. aastapäeva

Vabariigi 102. aastapäeva eel

Kutsume 23. veebruaril Metsakalmistul toimuva Konstantin Pätsi
146. sünniaastapäevale.

täpsustatud kava, algusega kell 10.00

Kell 10.00 President Konstantin Pätsi perekonna rahulas

Eesti hümn – Kaitseväe orkester

Lillede asetamine (Vabariigi Presidendi, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, Tallinna linna lillekimp, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Liikumine Tõnis Kinti hauale

Kell 10.15 Peaminister presidendi ülesannetes eksiilis Tõnis Kinti haual

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Liikumine Aleksander Warma hauale

Kell 10.17 Peaminister presidendi ülesannetes eksiilis Aleksander Warma haual

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Liikumine August Rei hauale

Kell 10.19 Riigivanem August Rei haual

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Kell 10.21 Kenotaafi juures- üheksa teadmata hauas puhkavat riigivanemat (Friedrich Karl Akel,

Ado Birk, Kaarel Eenpalu, Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Heinrich Mark, Ants Piip, Jaan Teemant ja Jaan Tõnisson)

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Liikumine Lennart Meri hauale

Kell 10.25 President Lennart Meri haual

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

„Eesti Lipp“- Kaitseväe orkester

Liikumine Konstantin Koniku hauale

Kell 10.33 Dr Konstantin Koniku haual

Lillede asetamine (ühine lillekimp „Eesti rahvalt“, ühiskondlike organisatsioonide pärjad/lilled)

Tseremoonia lõppeb ca kell 10.35

Kindral johan Laidoneri sünnipäev viimsis 2020

12. veebruaril algusega kell 15.30 leidis aset kindral johan Laidoneri sünnipäeva auks korraldatud mälestusüritus. Kohale oli tulnud inimsed erinevatest ühingutest ja kogukondadest, Kindral Johan Laidoneri Seltsist, Eesti Eruohvitserite Kogust, Koolidest: Jakob Westholmi Gümnaasiumist ja 21. Koolist, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja liikmed, Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ja esindus, samuti Viimsi Vallavalitsuse esindajad ja teised huvilised. Mälestusloengut ilmestasid selle hakul lühikontserdiga professor Peeter Paemurru tšellol ja Adrian Paemurru klaveril. Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi rääkis rahvale milline on Eesti vabatahtlik Kaitseliit ja selle võimekus täna, samuti millised on tuleviku eesmärgid ning millest on kõik alguse saanud. Koosolekut juhtis Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste. Olselejaid oli veidi alla 70. Kindral Johan Laidoneri Selts tänab osalejaid!

Kindral Johan Laidoneri sünnipäev Viimsi mõisas

KAITSELIIT – KODUMAA KAITSEL (kindral Johan Laidoner ja kindral Riho Ühtegi)

Kolmapäeval, 12. veebruaril 2020 algusega kell 16 leiab Viimsi mõisas, kindral Johan Laidoneri kunagises kodus aset traditsiooniline, seekord kindrali 136. sünniaastapäevale pühendatud mälestusloeng. Tänavune lektor on uus Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, kes kõneleb Eesti Kaitseliidu osast Vabadussõjas, selle järel ja ka Kaitseliidu tänasest valmisolekust võimalikeks ohtudeks.

Alates 2008. aastast on mälestusloengu pidanud president Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Jaak Aaviksoo, professor Seppo Zetterberg, kindral Riho Terras, kindral Ants Laaneots, preester Vello Salo, massisuhtluse eriteadlased Raul Rebane ja Ilmar Raag.
Neli aastat tagasi kõneles Viimsis kindrali sünniaastapäeval semiootik Valdur Mikita teemal „Eesti kui maailmakultuuri taimelava“, kolm aastat tagasi ajaloodoktor Ago Pajur „Konstantin Pätsi osast Eesti riigi sünniloos“ ja tunamullu endine eurovolinik, Viimsi endine vallavanem Siim Kallas – „Milline võiks olla Eesti Vabariigi teine aastasada?“. Möödunud aasta lektor oli vastne kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, kelle loengu pealkirjaks oli „Serviti – ikka serviti!“

Vahetult enne tänavust loengut, kell 15.30 süüdatakse Viimsi mõisapargis Maria ja Johan Laidoneri mälestusmärgi juures küünlad, asetatakse lilli. Mälestusloengut ilmestavad selle hakul lühikontserdiga professor Peeter Paemurru ja Adrian Paemurru.
Tere tulemast!

Kindral Johan Laidoneri Seltsi juhatus

Oleme kohal

2. veebruaril Tartu Rahu

Tartu Rahu tähistamise päeval Tartus, Tallinnas, Viimsis ja mujal üle Eesti Vabariigi valitses pilvealune ilm, puud olid raagus nagu talvele kohane, kuid see aasta ilma lumeta. Oli sajune ilm kuid peomeeleolu see ei rikkunud. Tähtpäev on mälusse raiutud kui kivisse!

Mälestusküünlad süüdati ja tänusõnad sangareile lausuti Tallinnas Jaan Poska haual Siselinnakalmistul, Kloostrimetsa kalmistul president Konstantin Pätsi perekonna hauaplatsil, samal kalmistul president Lennart Meri kalmul ning ka kindral Johan Laidoneri pere mälestusmärgi juures Viimsis.

Tänavu kui möödunud tähtsast rahulepingu sõlmimise päevast 100 aastat, oli toetajaid ja sündmusi üle Eesti. Tartus toimusid peamised sündmused 100 aastat tagasi nii ka sellel aastal. Osalejate hulgas oli Eesti Vabariigi praegune president Kersti kaljulaid ning oma mälestuskõne pidas ka meie oma Muinsuskaitse Seltsi ja Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste.

Viimsis korraldati Vallavalitsuse eestvedamisel pidu kindral J. Laidoneri kunagises kodus Viimsi mõisas ning sealgi peeti tänukõnesid ning noorusliku olustiku lõid pidulikku riigihümni ja teiste lauludega noored mudilaskoori liikmed Püünsi Põhikoolist.

Lisaks Laidoneri Seltsi liikmetele osalesid nii Viimsis kui Tallinnas ka teiste sõsarseltside ja vabaliikumiste esindajad ning kooliõpilased Jakob Westholmi Gümnaasiumist ja 21 Koolist. Esindatud oli samuti ka Viimsi Rotary Klubi mille liikmeks oli ka kunagi kindral Laidoner. Üritusel osalesid ka Eesti Sõjamuuseumi esindajad ja paljud teised.

Oleme alati pidanud oluliseks omariikluse tähtpäevi tähistada nii täna kui ka tulevikus ning nähes kuidas noored ja vanad Kaitseliidu, Kodutütarde ja Noortekotkaste, koolide ja era- ning vabaühenduste liikmed Tartu Rahu sündmustest osa võtsid, siis pole ilmselt kahtlustki, et Eesti riigi tulevik on kindel ning vankumatu ka tulevikus.

Olenemata ilmast on traditsioonid kihistunud põlvkondade ajaloolisesse mällu ning see tagabki Eesti rahva tuleviku ning pärimuste ülekande ka tulevastele põlvedele. Oleme omad, kõigiga koos on kindlam seista ning oma kohalolu maailmaruumis sirge seljaga teistelegi mõista anda. Au asi on olla eestlane, saab julgelt ja kindlat öelda ning kuulutada avalikult üle maailma, omades nii palju toetajaid.

Rahu ei ole maailmas kindlasti mitte ilmselge, kuid oma pärimuste teadvustamine ning aegajalt meenutamine on garantii, et säilitada iseennast ja olla austusväärne partner ka liitlastele.

Aitäh kõigile!

80102697