Kulter Trüki lehekülg Saada link sõbrale

MTÜ KULTER EESTI

Kulter Eesti on Johan Laidoneri Seltsi noorteühendus, mis aitab kaasa tasakaalustatud ühiskonna loomisele sotsiaalse tõrjutuse vähendamise ja riskigruppide resotsialiseerimise teel.
Oma tegevuses on Kulter valinud
sihtrühmaks lapsed, noorukid ja täiskasvanud.
Kulter on Johan Laidoneri Seltsi noorteühendus.

Sõna ´kulter´ tuleneb sõnapaarist ´kultuur ja tervis´. See on programm, mis kaasab noori alates 5. klassist ja kus on võimalik tegevust leida kuni täisealiseks saamiseni. Programm püüab anda noortele võimaluse tegeleda mitmekesiselt vaba aja sisustamisega.

 
Mittetulundusühingu eesmärkideks on:

  • tervislike ning sportlike eluviiside propageerimine ja edendamine sihtrühmas;
  • igasuguse informatsiooni kogumine ja levitamine noorsoo hulgas levivate pahede kohta takistamaks riskikäitumise levikut;
  • Eesti rahvuskultuuri jätkusuutlikkuse tagamine kuriteoennetuse ja noorsoo kaasamise teel;
  • kvaliteetkultuuri edendamine ja isamaalise kasvatuse propageerimine.